Nabídka služeb

Fyzická ostraha objektů

Fyzickou ostrahu poskytujeme už přes 20 let a je jedním ze základních pilířů našich služeb. Zajišťujeme ostrahu rozsáhlých průmyslových areálů, výrobních hal, skladů, staveb, menších firemních areálů, supermarketů, parkovišť atd.

Fyzickou ostrahu zajišťujeme výhradně našimi vlastními a ověřenými zaměstnanci, s dobrými komunikačními schopnostmi a reprezentativním vystupováním. Samozřejmostí je firemní stejnokroj, což je bílá košile s firemním logem, černé kalhoty, černá společenská obuv a také základní výstroj včetně donucovacích prostředků.

Vzhledem k požadované pracovní náplni ostrahy garantujeme, že náš pracovník ostrahy bude vždy v dobré fyzické kondici, bude české národnosti, bude mít čistý trestní rejstřík a bude odborně způsobilý k výkonu činnosti ostrahy majetku a osob, tedy že bude držitelem osvědčení o profesní kvalifikaci na pozici Strážný (č. 68-000-E).

Pro zajištění profesionální činnosti využíváme vlastní elektronický pochůzkový systém „SOK“, který se skládá biometrického ověřování a detekování vytyčených obchůzkových bodů (čipů) v objektu.

Každý střežený objekt má přiděleného manažera ostrahy, který se stará o veškeré provozní záležitosti související s poskytováním služby v dané objektu a je zároveň připraven řešit veškeré požadavky a podněty ze strany klienta.

Samozřejmostí je, že jako firma jsme oprávněni k výkonu fyzické ostrahy, na základě koncesované živnosti s předmětem podnikání „Ostraha majetku a osob“ a jsme držiteli certifikátu kvality ISO 9001. Zároveň uvádíme, že máme sjednanou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu do výše 50 000 000 Kč.

Zabezpečení akcí a pořadatelské služby

Na společenských, kulturních či sportovních akcích zajištujeme bezpečnost návštěvníků i účinkujících a staráme se o ochranu jejich majetku a vybavení.

Naši bezpečnostní pracovníci jsou vždy oděni dle typu akce, samozřejmostí jsou společenské oděvy, oděvy s reflexními prvky, oděvy pro zimní či letní období – vždy se přizpůsobíme vašim konkrétním požadavkům.

Recepční a vrátné služby

Poskytujeme denní i noční recepční služby na vrátnicích firemních areálů, v administrativních budovách, rezidenčních objektech apod. Recepční služby zajišťují pracovníci ostrahy, popř. speciální pracovníci dle požadavků klientů.

Zajišťujeme především evidenci návštěv, obsluhu telefonní ústředny, klíčové hospodářství, příjem pošty, informační servisem apod.

Naši pracovníci ve službě používají služební stejnokroj nebo formální oblečení, dle požadavků klienta.

Pořádková služba pro obce

Čím dál tím větší množství obcí řeší časté problémy s vandalismem, výtržnictvím a porušováním předpisů. Soukromá bezpečnostní služba je ideálním řeším těchto potíží.

Naši bezpečnostní pracovníci mohou dohlížet na pořádek a dodržování různých místních vyhlášek v obcích. Tato služba je určena především pro menší obce, které nemají dostatek financí na provozování vlastní městské policie.

Kontrola dočasně pracovně neschopných zaměstnanců

Dle zákoníku práce § 192 zajišťujeme pro zaměstnavatele kontroly dodržování léčebného režimu v době pracovní neschopnosti zaměstnanců. Kontrola nemocných zaměstnanců během prvních 14 dnů pracovní neschopnosti, může být jednorázová, popřípadě opakovaná v nepravidelných intervalech, na základě požadavků objednatele.

Zajišťujeme kontroly zdržování se v místě pobytu, uvedeném u lékaře nebo dodržováním doby a rozsahu stanovených vycházek.

Samozřejmostí je písemný zápis, jehož obsahem je mimo jiné jméno kontrolora, místo, čas a výsledek provedené kontroly. Naši pracovníci jsou vybaveni takovými prostředky, aby mohli průběh kontroly zdokumentovat pro účely dalšího řešení ze strany zaměstnavatele.

Doručování zásilek osobám vyhýbajícím se převzetí

Naši proškolení pracovníci zajišťují doručování zásilek osobám, které se vyhýbají převzetí, ať už se jedná o občansko-právní písemnosti, jako jsou například výpovědi či výzvy k zaplacení nebo písemnosti od soudů a úřadů.

Dočasná ochrana osob

Zajišťujeme službu osobní ochrany pro jednotlivé osoby na společenských akcích, při obchodních jednáních, ochranu dětí v rámci cesty do školky či školy, doprovázíme partnery či partnerky na nákupech atd. Tuto službu provádí specializovaní pracovníci s odpovídajícími zkušenostmi.

Převoz hotovosti a cenin

Zajišťujeme jednorázové i pravidelné doprovody při přepravě finanční hotovosti a cenin. Tyto služby provádějí přímo k tomuto účelu vybraní bezpečnostní pracovníci, kteří procházejí pravidelnými fyzickými a psychologickými prověrkami. K výkonu této služby využívají adekvátní výstroj a výzbroj. Jsou připraveni řešit nenadálé situace, a především takovým předcházet s ohledem na ochranu majetku a zdraví všech osob.

Detektivní a pátrací služby

Specializovaný tým pracovníků detektivní služby tvoří profesionálové s dlouholetými zkušenostmi, smyslem pro odpovědnost, loajalitu a diskrétnost. Pátrací a detektivní služby poskytujeme po celém území ČR a ve všech oblastech života. Patří sem nejen zajišťování informací a důkazních materiálů v obchodním styku, nebo při ochraně ekonomických zájmů, ale i v osobním životě. Vysoká procentuální úspěšnost při poskytování těchto služeb je dána stálým týmem detektivů, odpovídajícím technickým vybavením a profesionálním přístupem ke každému klientovi. Veškerá získaná dokumentace je předána zadavateli, popřípadě PČR. Máme dlouholeté zkušenosti při dokumentaci trestné činnosti v obchodních řetězcích a eliminaci organizovaných skupin pachatelů.

Kamerové systémy (CCTV)

Kamerové systém jsou již dnes zcela běžnou součástí komerčních i soukromých nemovitostí. Na základě individuálních požadavků klienta a možnostech nemovitosti, naši zkušení technici navrhují vždy individuálně pro každou nemovitost ideální řešení. Zpracováváme návrhy, realizujeme montáže a samozřejmě zajišťujeme i následný pravidelný i nepravidelný servis.

Na základě dlouholetých zkušeností nabízíme našim klientům pouze ověřené značky a modely kamerových systémů, u kterých máme jistotu kvality a dlouhé životnosti a výborného obrazu jak za dne, tak i za naprosté tmy. Námi dodávané systémy se výrazně liší zpracováním a svými vlastnostmi od neprofesionálních systémů, i přesto jsou však cenově velmi dostupné.

Samozřejmostí u všech námi realizovaných kamerových systémů je možnost sledování přímého přenosu a stejně tak i záznamu, přes mobilní aplikace.

Elektronické zabezpečovací systémy (PZTS)

Elektronické zabezpečovací systémy dnes dokážou hlídat pohyb, zvuky, vibrace, teplotu, kouř, různé plyny i zatopení. Lze tak předejít nejen krádežím, ale i obrovským škodám při požárech či vytopení. V dnešní době je možné detekovat prakticky cokoliv a okamžitě se o takovéto detekci dozvědět, ať jste kdekoliv na světě.

Obrovskou výhodou dnešních elektronických zabezpečovacích systémů je, že se nabízí v plně bezdrátových verzích, které jsou stejně spolehlivé jako drátové verze, ale není na ně nutná žádná kabelová příprava. možné je instalovat zcela bez jakékoliv stavební přípravy a prakticky do jakékoliv nemovitosti. Ať už se jedná o vnitřní či venkovní prostory průmyslových areálů, kanceláře, rodinné domy, byty či jen garáže.

Veškeré námi instalované systémy lze připojit na pult centralizované ochrany (PCO), díky tomu Vaše nemovitost bude pro nepřetržitým dohledem operačního střediska s možností vyslání kontrolní hlídky, která je připravena okamžitě reagovat na spuštěný poplach . A samozřejmě je opět možné celý systém kompletně spravovat a sledovat přes mobilní zařízení.

Jsme certifikovaným montážním partnerem společnosti Jablotron, ale zajišťujeme i další systémy, jako je Satel, Paradox apod.

Nepřetržitý vzdálený dohled s výjezdovou hlídkou (PCO)

Pult centrální ochrany, někdy také dohledové nebo bezpečnostní centrum, je operační středisko, do kterého jsou napojené různé zabezpečovací a monitorovací systémy a proškolení operátoři nepřetržitě sledující veškeré příchozí informace, vyhodnocují je a dokáží okamžitě reagovat na všechny typy poplachových signálů dle předem dohodnutých podmínek a instrukcí od klienta.

PCO nabízí vysoký stupeň zabezpečení, a hlavně jistotu okamžité reakce. V případě narušení objektu se vždy spustí akustický poplach, pokud jste ale od nemovitosti vzdáleni, o takovémto poplachu se nedozvíte, což není ideální. Nejlepší řešením je mít systém připojení na PCO, kde máte 100% jistotu, že zkušení operátoři budou okamžitě reagovat tzn. vyšlou hlídku zkontrolovat objekt, informují všechny požadované osoby ze strany klienta, popř. mohou rovnou kontaktovat Policii ČR, hasiče apod.

Výjezdové hlídky

Mobilní zásahové jednotky jsou nepřetržitě připravené reagovat na pokyny operátorů PCO. Nejběžnější činností je okamžitý výjezd k nemovitosti a zajištění důkladné kontroly objektu. V mnoha případech má hlídka k dispozici kompletní přístup do objektu a může tak provést opravdu důkladnou kontrolu a zjištění příčiny poplachu. V případě zachycení pachatele trestné činnosti v objektu kontaktuje hlídka Policii ČR, která provede další související úkony. O výsledku kontrolní hlídky je vždy informován klient, dle předem smluvených instrukcí.

Výjezdové hlídky zajišťují také kontroly dočasně práce neschopných zaměstnanců, chráněný převoz cenin či osob a slouží také jako podpora pro službu fyzické ostrahy.

Provozní dohled přes mobilní zařízení

Tento dohled umožňuje přes mobilní aplikaci vzdálený přístup uživateli do pultu centrální ochrany. Tato službě je automaticky obsažena ve službě PCO, lze ji ale využívat i samostatně. Uživatelé možnou své elektronické zabezpečovací systému kompletně sledovat a spravovat přes počítače nebo mobilní zařízení, a to odkudkoliv na světě. Plus tato aplikace slouží i jako komfortní způsob ovládání systému, díky kterému nemusíte využívat dostupných klávesnic, čipů, ovladačů apod.

Výhodou provozního dohledu je nízká cena, jednoduché ovládání a nepřetržitý přehled o stavu střežené nemovitosti. Nevýhodou však je, že uživatel musí mít neustále signál, mít k dispozici mobilní data a musí být na telefonu, jinak hrozí, že se o případném poplachu nedozví. Tento problém řeší právě non-stop dohled operátorů dohledového centra (PCO). A druhou nevýhodou je, že pokud se pustí poplach o narušení objektu nebo detektory zaznamenají zvýšenou teplotu, kouř či zatopení, nemá uživatel, který využívá pouze sledování přes aplikaci, možnost okamžitého vyslání hlídky, která v případě, že má klíče od střežených prostor, může zamezit nebezpečí již na samotném začátku. Navíc v případě podezření o narušení objektu pachatelem trestné činnosti není opravu rozumné, vysílat na kontrolu objektu členy své rodiny či přátele, jelikož vždy hrozí ohrožení života.

Pravidelný úklid komerčních objektů

Zajistíme Vám komplexní úklidové služby na profesionální úrovni. Realizujeme pravidelné úklidy průmyslových objektů, výrobních hal, skladů, obchodů, supermarketů, kanceláří, hotelů, restaurací, showroomů a bytových domů stejně i nepravidelné generální úklidy včetně úklidů po výstavbě či rekonstrukcích, či úklidů výrobních technologií (včetně výškových prací).

Vyjma standardních úklidových činností zajišťujeme také mokré čištění rohoží, koberců a čalouněného nábytku (tepování), vnitřní i venkovní mytí oken, úklid pomocí různých čistících strojů, dezinfikování prostor různými metodami apod.

Při úklidu využíváme ověřenou úklidovou chemii a vždy dbáme na specifické materiály, abychom zajistili dokonalou čistotu a nijak nepoškodili vybavení.

Naši pracovníci jsou vždy vybaveni podle pokynů klienta, tzn. že úklidové služby mohou provádět ve firemním oblečení a vybavením, které odpovídá daným firemním nařízení a bezpečnostním předpisům.

Pravidelný úklid domácností

Zajistíme Vám komplexní úklidové služby na profesionální úrovni. Realizujeme pravidelné úklidy bytů, bytových domů (SVJ) a rodinných domů, stejně i nepravidelné generální úklidy včetně úklidů po výstavbě či rekonstrukcích nebo např. pro účely pronájmu či prodeje nemovitosti.

Vyjma standardních úklidových činností zajišťujeme také mokré čištění rohoží, koberců a čalouněného nábytku (tepování), vnitřní i venkovní mytí oken, dezinfikování sociálních zařízení apod.

Při úklidu využíváme ověřenou úklidovou chemii a vždy dbáme na specifické materiály, abychom zajistili dokonalou čistotu a nijak nepoškodili vybavení. V případě potřeby můžeme využívat i ekologickou chemii.

Úklid hotelový pokojů (housekeeping)

V hotelech zajišťujeme nejen standardní úklidový servis, ale také služby profesionálních pokojských, včetně služeb vrchní pokojské. Pro tyto účely máme k dispozici odborně proškolené pracovníky, kteří mají v tomto oboru praxi a znají veškerá specifika, která tato práce vyžaduje.

Vyjma běžného úklidu a pokojských služeb zajišťujeme v hotelech i výpomoc při výměně vybavení pokojů nebo také generální úklidy, včetně parního čištění sociálních zařízení a kompletní dezinfikování pokojových prostor.

Nepravidelné (generální) úklidy

Jako doplňkovou nebo i samostatnou službu zajišťujeme generální úklidy. V případě úklidů komerčních objektů se jedná o úklid veškerých ploch, včetně povrchů umístěných ve výškách, kompletní otírání veškerého nábytku, prostory za nábytkem, různá potrubí apod. Stejně tak se jedná o mytí vnitřních i vnějších skleněných ploch, včetně výškových prací.

Generální úklidy zajišťujeme také po dokončení stavebních projektů, jako jsou rodinné domy, bytové domy, výrobní haly, sklady tzn. prakticky jakýchkoliv nemovitostí a objektů.

Zajišťujeme také tzn. úklidy technologií včetně výškových prací. Realizujeme komplexní úklidy výrobních hal, včetně otírání veškerého potrubí na kterém jsou nánosy různých materiálů, veškerého vybavení včetně silných nánosů na strojích apod.

Zajišťujeme také úklidy venkovních prostor, jako jsou parkoviště, okolí výrobních hal apod.

Zákonné revize elektrických zařízení ve firmách

Každý zaměstnavatel má povinnost zajistit takové podmínky pro své zaměstnance, aby byly v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ale také s předpisy o bezpečnosti technických zařízení. Jednou z povinností zaměstnavatele jsou tedy i povinné pravidelné kontroly a revize technických zařízení, a to jak ve vlastněných prostorách, ale i když je pracoviště v nájmu.

Revize je nutné zajišťovat v pravidelných intervalech, podle typů spotřebiče, většinou je to jednou za rok. Důležité je vědět, že revize se týká i zdánlivě „malých věcí“, jako je například i prodlužovací kabel či nabíječka na telefon. Pozor, revize je nutná nejen pro vnitřní zařízení, ale v případě využívání celé nemovitosti je povinná i pro hromosvod!

Důvody k pravidelným elektrorevizím zajištění bezpečnosti. Především se jedná o snížení rizika požáru a prevence proti úrazům elektrickým proudem. V případě úrazu či jakékoliv hmotné škody, nese odpovědnost zaměstnavatel a pokud nebude mít v pořádku revize elektrických zařízení, může se stát, že pojišťovna nebude ochotna hradit odpovídající pojistnou částku.

Pravidelné revize elektrických zařízení kontroluje Inspektorát práce a uděluje pokuty až do výše dvou milionů korun. Pracovník vykonávající revizi dle ČSN 331500 a ČSN 331600 případně ČSN 34 1390 a ČSN EN 62 305 ed.2 musí mít speciální zkoušky a výsledkem revize je doklad s kulatým razítkem.

Revize elektrických zařízení v domácnostech

Na rozdíl o firem, nejsou revize elektrických zařízení, elektrických spotřebičů a ručního nářadí v domácnostech povinné. To však neznamená, že není dobré jednou za čas tuto revizi absolvovat. Především u starších spotřebičů, u kterých je zvýšené riziko poruchy a možného úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Důvod k pravidelným elektro-revizím zajištění bezpečnosti! A obzvláště doma se chce bezpečně cítit každý. Navíc v případě úrazu či vzniku jakékoliv hmotné škody vždy hrozí, že pojišťovna nebude ochotna hradit odpovídající pojistnou částku, jelikož ho způsobilo zařízení, které „nebylo v pořádku“.

Pozor, revizi hromosvodů musí mít i „domácnosti“. U rodinných domů s hromosvody zřízenými do 1. 2. 2009 potřebujete revizi jednou za 5 let (u objektů z hořlavých materiálů každé dva roky). U hromosvodů zřízených po 1. 2. 2009 je nutná vizuální kontrola jednou za 2 roky a úplná revize každé 4 roky. Samozřejmě v případě úderu blesku do hromosvodu je vždy nutná nová revize.

Profesní kvalifikace

Pokud hledáte uplatnění v oblasti bezpečnostních služeb a nesplňujete zákonem danou kvalifikaci, můžete ji u nás získat.

Každý pracovník působící v oblasti bezpečnostních služeb musí dle zákona č. 455/1991 Sb. (Živnostenský zákon) splňovat odbornou způsobilost pro výkon takového povolání dle standardů Národní soustavy kvalifikací. Informace o uznatelném stupni vzdělání naleznete v příloze č. 5 Živnost. zákona č. 455/1991 Sb.

Pokud nesplňujete stupeň vzdělání, ale máte ukončené minimálně základní vzdělání, můžete absolvovat zkoušku o Osvědčení a získání profesní kvalifikace 68-008-E STRÁŽNÝ přímo u nás. To se týká i osob ucházejících se o zaměstnání u jiné společnosti – působení u naší společnosti není podmínkou.

Bližší informace o způsobu přihlášení a průběhu zkoušky Vám rádi poskytneme při osobním jednání v sídle firmy, nebo navštivte www.safepoint.cz, sekce „profesní kvalifikace“.

Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získávají účastnici Osvědčení o získání profesní kvalifikace přímo na místě. Toto není časově omezeno a má celoevropskou působnost.

Autorizovaná osoba: Safe point s.r.o., Částkova 95, 326 00 Plzeň
Číslo autorizace Ministerstva vnitra: MV-112513-S/VO-2011

Seznam otázek, ze kterých bude složen písemný test a seznam typových situací pro ústní část zkoušky jsou k dispozici na internetové adrese Ministerstva vnitra či v sídle naší společnosti.

Autorizovaná osoba: Safe point s.r.o., Částkova 95, 326 00 Plzeň
Číslo autorizace Ministerstva vnitra: MV-112513-S/VO-2011

Seznam otázek, ze kterých bude složen písemný test a seznam typových situací pro ústní část zkoušky jsou k dispozici na internetové adrese Ministerstva vnitra či v sídle naší společnosti.

Náhradní plnění

Dle zákona o zaměstnanosti musí každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci zaměstnávat alespoň 4 % pracovníků se změněnou pracovní schopností (ZPS). V případě, že této kvóty nedosáhne, může tuto povinnost plnit náhradním plněním. Náhradní plnění spočívá v odebírání výrobků a služeb, či zadávání výrobních programů zaměstnavatelům (organizacím), které sami zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců ZPS.

Jedná se o odvod peněžních prostředků do státního rozpočtu. V současné době je stanovena výše tohoto odvodu na 2,5násobku aktuální průměrné mzdy v národním hospodářství dle vyhlášky MPSV, a to za každého zaměstnance se změněnou pracovní schopností (ZPS), u kterého zaměstnavatel nesplnil stanovenou kvótu.

Pokud máte o náhradní plnění zájem, rádi s vámi domluvíme podrobnosti.

Dle zákona o zaměstnanosti musí každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci zaměstnávat alespoň 4 % pracovníků se změněnou pracovní schopností (ZPS). V případě, že této kvóty nedosáhne, může tuto povinnost plnit náhradním plněním. Náhradní plnění spočívá v odebírání výrobků a služeb, či zadávání výrobních programů zaměstnavatelům (organizacím), které sami zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců ZPS.

Jedná se o odvod peněžních prostředků do státního rozpočtu. V současné době je stanovena výše tohoto odvodu na 2,5násobku aktuální průměrné mzdy v národním hospodářství dle vyhlášky MPSV, a to za každého zaměstnance se změněnou pracovní schopností (ZPS), u kterého zaměstnavatel nesplnil stanovenou kvótu.

Pokud máte o náhradní plnění zájem, rádi s vámi domluvíme podrobnosti.

Zavolejte nám

Volejte +420 377 246 176 v pondělí-pátek, vždy od 8:00 do 15:30 hod. nebo využijte další kontakty zde.

Napište nám

Pokud nepotřebujete vyřešit něco opravdu rychle, napište nám a my se Vám ozveme zpět.

Pošlete nám zprávu

    *Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle Ochrany soukromí.

    Osobní kontakty